Despierre

Despierre_icons_-10
Despierre_icons_-10

Space Program

6 stappen voor een succesvolle missie

Houston, the sky is clear and we’re ready for take-off. Wie met ons op missie wil richting onverkende ruimtes, kan hier ons Space Program op naslaan. Hierin staan alle aspecten beschreven waar we bij Despierre Bouw & Ontwikkeling aandacht aan besteden om je zo op koers te zetten richting jouw toekomst.

patch@2x
Despierre_stappen-01

1

Aankoop

Despierre Bouw & Ontwikkeling koopt bouwgronden en kavels met verouderde woningen aan, om (na sloop) nieuwe projecten op te realiseren.

Despierre_stappen-02

2

Ontwikkeling

In deze fase gaat Despierre Bouw & Ontwikkeling na – op basis van de omgeving, eventuele bebouwing en de vorm van de projectgrond – hoe de realisatie er zal komen uit te zien (woningen, appartementen of een combinatie). Hier gaat een architect mee aan de slag, waarna de bouwvergunning wordt aangevraagd.

Despierre_stappen-03

3

Verkoop

Een lanceringsavond is het officieel startschot van de verkoop. Hier kunnen geïnteresseerden niet enkel een specifiek project, maar meteen ook andere realisaties ontdekken.

 

Gelijktijdig met de lanceringsavond worden beschikbare panden op de website maar ook via andere kanalen aangeprezen.

Despierre_stappen-04

4

Uitvoering

Wanneer ruwweg een derde van alle woningen is verkocht, vatten de bouwwerken aan. De bouw wordt steeds opgestart door één van onze eigen projectleiders, die ervoor zorgt dat alles volgens plan verloopt.

Despierre_stappen-05

5

Klantenbegeleiding

Eens de compromis is getekend, voorziet Despierre Bouw & Ontwikkeling – via de operationeel verantwoordelijke of de projectleider – in een goede klantenbegeleiding.

 

Bij het eerste gesprek krijg je een draaiboek om jouw voorkeuren aan te geven, zodat de woning zo goed als mogelijk op maat van die wensen kan worden gerealiseerd.

Despierre_stappen-06

6

Oplevering

Na een uitvoerige poetsbeurt, krijgt de klant een rondgang met de projectleider en de architect, die de oplevering nauwgezet controleren. En zelfs mochten er nog gebreken worden vastgesteld, weet dan dat je in goede handen bent.

 

Want bij Despierre Bouw & Ontwikkeling zweren we bij een goede en grenzeloze opvolging: bewoners mogen ons àltijd opbellen! We kunnen je vast en zeker op weg helpen met een passende oplossing!