Despierre

Despierre_icons_-10
Despierre_icons_-10
Despierre_202208_verhuurmarkt_blog

De shift naar de Belgische huurmarkt lijkt ingezet

Op spaarrekeningen zijn de opbrengsten al enkele jaren historisch laag, terwijl het leven - eerst gestaag, nu fors - duurder werd. Anders gesteld: wie z’n geld op z’n spaarboekje parkeerde, verloor in 10 jaar alles samen zowat 13 % aan koopkracht. Investeerders met een aanzienlijk vermogen op zak, en op zoek naar een aantrekkelijk rendement, gingen dan ook sneller de vastgoedmarkt op. Hoewel onze huizenmarkt eerder nooit leek te worden gecatalogeerd als huurmarkt, lijkt door deze impulsen stilaan het tegendeel waar. Er vallen dan ook mooie rendementen op te tekenen.

 

Eigendom of flexibiliteit

 

Waar bij een onderzoek uit 2018 nog driekwart van de bevraagden aangaf een eigen woning te verkiezen, is dat aantal in 2020 fors gezakt tot 60 %. De verklaring hiervoor is tweeledig: enerzijds maken de gestegen vastgoedprijzen het voor een steeds groter wordend aandeel van mensen moeilijker om een eigendom te kopen, maar anderzijds tonen jongeren zich steeds minder honkvast. Een huurpand laat immers toe om meer flexibel in te spelen op veranderlijke omstandigheden zoals een job of een relatie.

Al dient het gezegd dat ook eigenaars-verhuurders het recht hebben om hun huurprijs jaarlijks te indexeren. Gezien de inflatie voorheen vrij beperkt was, zagen vele hier veelal van af, maar die kans lijkt steeds kleiner nu de inflatie zo fors oploopt.

 

 

Een overgewaardeerde, verhitte of afgevlakte huizenmarkt? Of niks van dat alles?

 

Slechts 14 % van de ondervraagden van een enquête van ING vindt dat huisvesting (kopen of huren) nog betaalbaar is voor de meeste mensen in ons land, en ruwweg 75 % schat dat het de komende drie jaar nog lastiger wordt om een huis te kopen, onder meer door de stijgende rentes.

 

Want het dient gezegd: de stijging van hypotheekrentes betekent niet alleen dat het te lenen bedrag wellicht lager zal worden geschat door de bank, maar ook dat de maandelijkse aflossing zal toenemen. Een rente van 1,35 % in januari bedraagt nu 2,70 %. Voor een woning van 250.000 euro over 20 jaar betaal je zo 157 euro méér af per maand.

 

Tweespalt op onze huizenmarkt

 

Particulieren die zich op de huizenmarkt begeven, weze gewaarschuwd. Vanaf volgend jaar (2023) geldt een renovatieplicht voor wie een woning koopt met energielabel F of E. En dat is zowat de helft van alle Vlaamse woningen.

 

Kies voor de zekerheid van een partner met expertise

 

Wetende dat renovatie absoluut niet goedkoop is, zal je in veel (zoniet álle) gevallen beter af zijn met een sleutel-op-de-deurwoning, waarbij een projectontwikkelaar zoals ondergetekende het nodige huiswerk heeft gedaan.

Despierre_202208_verhuurmarkt_blog

De shift naar de Belgische huurmarkt lijkt ingezet

Op spaarrekeningen zijn de opbrengsten al enkele jaren historisch laag, terwijl het leven - eerst gestaag, nu fors - duurder werd. Anders gesteld: wie z’n geld op z’n spaarboekje parkeerde, verloor in 10 jaar alles samen zowat 13 % aan koopkracht. Investeerders met een aanzienlijk vermogen op zak, en op zoek naar een aantrekkelijk rendement, gingen dan ook sneller de vastgoedmarkt op. Hoewel onze huizenmarkt eerder nooit leek te worden gecatalogeerd als huurmarkt, lijkt door deze impulsen stilaan het tegendeel waar. Er vallen dan ook mooie rendementen op te tekenen.

 

Eigendom of flexibiliteit

 

Waar bij een onderzoek uit 2018 nog driekwart van de bevraagden aangaf een eigen woning te verkiezen, is dat aantal in 2020 fors gezakt tot 60 %. De verklaring hiervoor is tweeledig: enerzijds maken de gestegen vastgoedprijzen het voor een steeds groter wordend aandeel van mensen moeilijker om een eigendom te kopen, maar anderzijds tonen jongeren zich steeds minder honkvast. Een huurpand laat immers toe om meer flexibel in te spelen op veranderlijke omstandigheden zoals een job of een relatie.

Al dient het gezegd dat ook eigenaars-verhuurders het recht hebben om hun huurprijs jaarlijks te indexeren. Gezien de inflatie voorheen vrij beperkt was, zagen vele hier veelal van af, maar die kans lijkt steeds kleiner nu de inflatie zo fors oploopt.

 

 

Een overgewaardeerde, verhitte of afgevlakte huizenmarkt? Of niks van dat alles?

 

Slechts 14 % van de ondervraagden van een enquête van ING vindt dat huisvesting (kopen of huren) nog betaalbaar is voor de meeste mensen in ons land, en ruwweg 75 % schat dat het de komende drie jaar nog lastiger wordt om een huis te kopen, onder meer door de stijgende rentes.

 

Want het dient gezegd: de stijging van hypotheekrentes betekent niet alleen dat het te lenen bedrag wellicht lager zal worden geschat door de bank, maar ook dat de maandelijkse aflossing zal toenemen. Een rente van 1,35 % in januari bedraagt nu 2,70 %. Voor een woning van 250.000 euro over 20 jaar betaal je zo 157 euro méér af per maand.

 

Tweespalt op onze huizenmarkt

 

Particulieren die zich op de huizenmarkt begeven, weze gewaarschuwd. Vanaf volgend jaar (2023) geldt een renovatieplicht voor wie een woning koopt met energielabel F of E. En dat is zowat de helft van alle Vlaamse woningen.

 

Kies voor de zekerheid van een partner met expertise

 

Wetende dat renovatie absoluut niet goedkoop is, zal je in veel (zoniet álle) gevallen beter af zijn met een sleutel-op-de-deurwoning, waarbij een projectontwikkelaar zoals ondergetekende het nodige huiswerk heeft gedaan.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en wij houden je op de hoogte bij nieuwe projecten!