Despierre

Despierre_icons_-10
Despierre_icons_-10
Despierre_2023_SMI1_grondlast

Zo scoor je korting op je onroerende voorheffing (voor eigenaars én huurders)

Elk jaar opnieuw vormt de onroerende voorheffing een nochtans aangekondigde, maar zelden welgekomen aanslag op je portemonnee. Al bestaan er ook manieren om een korting te krijgen op dat soms forse bedrag, dat wordt bepaald op basis van de gemeente waar een pand staat, het kadastraal inkomen ervan en ook het E-peil. En, niet onbelangrijk: niet enkel eigenaars, maar ook huurders komen in aanmerking, ook al betalen zij in regel geen onroerende voorheffing. Voor hun is niet enkel kennis van de materie, maar ook enige assertiviteit aangewezen om deze subsidie te ontvangen.

 

Hoe wordt de onroerende voorheffing bepaald?

 

Onroerende voorheffing is een jaarlijkse gewestelijke belasting die wordt geheven op onroerende goederen, woningen, appartementen of gronden. Deze heffing wordt bepaald op basis van het kadastraal inkomen (K.I.) van een woning, ofwel de geschatte inkomsten die je zou krijgen indien deze eigendom zou worden verhuurd. Wie op 1 januari van het aanslagjaar het zakelijk recht op de woning bezit, moet de onroerende voorheffing betalen, al kunnen deze grondlasten in sommige gevallen ook op de erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker worden verhaald. In ieder geval kan de onroerende voorheffing nooit van de huurder worden gevorderd, aangezien deze geen eigenaar is.

 

Wanneer komt je pand in aanmerking voor vermindering van de onroerende voorheffing?

 

Er zijn meerdere mogelijkheden om te kunnen genieten van een vermindering op de onroerende voorheffing als eigenaar-bewoner.

 • Zo kan je van een vermindering van 25% op de onroerende voorheffing genieten wanneer je als eigenaar (met slechts één eigendom) gedomicilieerd bent in een bescheiden woning met een K.I. van 745 euro of minder.
 • Gaat het om een bescheiden nieuwbouwwoning (K.I. 50% op de onroerende voorheffing gedurende 5 jaar. Na 5 jaar wordt de vermindering gereduceerd tot 25%.
 • Bedraagt je E-peil na een (gedeeltelijke) herbouw E20 of zelfs E10, dan geniet je gedurende 5 jaar van een korting van respectievelijk 50 en 100% op je onroerende voorheffing. Ook wanneer je er na een ingrijpende energetische renovatie (IER) in bent geslaagd je E-peil terug te brengen tot E60, dan geniet je gedurende 5 jaar van een volledige vrijstelling van je grondlasten. Deze mindering wordt automatisch toegekend door de Vlaamse belastingsdienst op basis van gegevens (EPC Bouw) van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA)
 • Kies je ervoor om je woningen te verhuren als sociale woning via een woonmaatschappij (en als eigenaar zelf géén sociale woning betrekt), dan wordt je onroerende voorheffing automatisch verminderd met 2,54%.
 • Ook wanneer er minstens 2 kinderen op het adres gedomicilieerd zijn of gezinsleden met een handicap/invaliditeit woonachtig zijn op de locatie, kan de onroerende voorheffing in mindering worden gebracht.  Deze vermindering is een forfaitair bedrag van 8 euro basisvermindering, verhoogd met de opcentiemen voor de provincie en de gemeente.
 • Ook oorlogsslachtoffers met een invaliditeit van 100% tenslotte (de zogenaamde ‘grootoorlogsverminkte’) kunnen een tegemoetkoming van 20% genieten op hun grondlasten.

Aan wie wordt de vermindering toegekend?

 

Wie een woning bezit, betaalt onroerende voorheffing. Als huurder hoef je dus geen onroerende voorheffing te betalen. Dat is zonneklaar. Inzake de vermindering van deze vorm van belasting, en wie daar dan recht op heeft, bestaat echter meer onduidelijkheid. Die vermindering wordt immers automatisch verrekend op basis van eerder genoemde omstandigheden, zijnde  locatie, het K.I. en de energetische prestaties (waar de eigenaar over beslist), maar net zo goed de gezinssituatie en eventuele invaliditeit van bewoners van een pand. Ook als het om een huurwoning gaat.

Want het is de huurder die de aanvraag moet doen, maar de eigenaar die de korting ontvangt, die hij vervolgens verplicht moet overmaken naar de huurder. Daar lijken huurders slechts zelden van op de hoogte. Terwijl het hun gezinssituatie is - aantal gedomicilieerde kinderen, gezinsleden met invaliditeit of oorlogsslachtoffers - die de mate van vermindering op de onroerende voorheffing zal bepalen.

 

In deze gevallen komt de korting op de onroerende voorheffing die de eigenaar op het huurhuis betaalt, eigenlijk de huurders toe. Het bedrag van die korting hangt af van de hoogte van de voorheffing en kan variëren van 153 tot 457 euro (gemiddeld ca. 200 euro) per jaar per gezin. Liep je als huurder deze tegemoetkoming mis, dan kan de betaling met terugwerkende kracht tot 5 jaar worden afgedwongen, wat al snel kan oplopen tot zo’n 1.000 euro. Alleen moet je hier zelf van op de hoogte zijn. En de vraag durven stellen.

Meer info via https://www.vlaanderen.be/onroerende-voorheffing/verminderingen-onroerende-voorheffing

 

 

Interesse in een woning om te verhuren?

>>> Verken ons aanbod!

Despierre_2023_SMI1_grondlast

Zo scoor je korting op je onroerende voorheffing (voor eigenaars én huurders)

Elk jaar opnieuw vormt de onroerende voorheffing een nochtans aangekondigde, maar zelden welgekomen aanslag op je portemonnee. Al bestaan er ook manieren om een korting te krijgen op dat soms forse bedrag, dat wordt bepaald op basis van de gemeente waar een pand staat, het kadastraal inkomen ervan en ook het E-peil. En, niet onbelangrijk: niet enkel eigenaars, maar ook huurders komen in aanmerking, ook al betalen zij in regel geen onroerende voorheffing. Voor hun is niet enkel kennis van de materie, maar ook enige assertiviteit aangewezen om deze subsidie te ontvangen.

 

Hoe wordt de onroerende voorheffing bepaald?

 

Onroerende voorheffing is een jaarlijkse gewestelijke belasting die wordt geheven op onroerende goederen, woningen, appartementen of gronden. Deze heffing wordt bepaald op basis van het kadastraal inkomen (K.I.) van een woning, ofwel de geschatte inkomsten die je zou krijgen indien deze eigendom zou worden verhuurd. Wie op 1 januari van het aanslagjaar het zakelijk recht op de woning bezit, moet de onroerende voorheffing betalen, al kunnen deze grondlasten in sommige gevallen ook op de erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker worden verhaald. In ieder geval kan de onroerende voorheffing nooit van de huurder worden gevorderd, aangezien deze geen eigenaar is.

 

Wanneer komt je pand in aanmerking voor vermindering van de onroerende voorheffing?

 

Er zijn meerdere mogelijkheden om te kunnen genieten van een vermindering op de onroerende voorheffing als eigenaar-bewoner.

 • Zo kan je van een vermindering van 25% op de onroerende voorheffing genieten wanneer je als eigenaar (met slechts één eigendom) gedomicilieerd bent in een bescheiden woning met een K.I. van 745 euro of minder.
 • Gaat het om een bescheiden nieuwbouwwoning (K.I. 50% op de onroerende voorheffing gedurende 5 jaar. Na 5 jaar wordt de vermindering gereduceerd tot 25%.
 • Bedraagt je E-peil na een (gedeeltelijke) herbouw E20 of zelfs E10, dan geniet je gedurende 5 jaar van een korting van respectievelijk 50 en 100% op je onroerende voorheffing. Ook wanneer je er na een ingrijpende energetische renovatie (IER) in bent geslaagd je E-peil terug te brengen tot E60, dan geniet je gedurende 5 jaar van een volledige vrijstelling van je grondlasten. Deze mindering wordt automatisch toegekend door de Vlaamse belastingsdienst op basis van gegevens (EPC Bouw) van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA)
 • Kies je ervoor om je woningen te verhuren als sociale woning via een woonmaatschappij (en als eigenaar zelf géén sociale woning betrekt), dan wordt je onroerende voorheffing automatisch verminderd met 2,54%.
 • Ook wanneer er minstens 2 kinderen op het adres gedomicilieerd zijn of gezinsleden met een handicap/invaliditeit woonachtig zijn op de locatie, kan de onroerende voorheffing in mindering worden gebracht.  Deze vermindering is een forfaitair bedrag van 8 euro basisvermindering, verhoogd met de opcentiemen voor de provincie en de gemeente.
 • Ook oorlogsslachtoffers met een invaliditeit van 100% tenslotte (de zogenaamde ‘grootoorlogsverminkte’) kunnen een tegemoetkoming van 20% genieten op hun grondlasten.

Aan wie wordt de vermindering toegekend?

 

Wie een woning bezit, betaalt onroerende voorheffing. Als huurder hoef je dus geen onroerende voorheffing te betalen. Dat is zonneklaar. Inzake de vermindering van deze vorm van belasting, en wie daar dan recht op heeft, bestaat echter meer onduidelijkheid. Die vermindering wordt immers automatisch verrekend op basis van eerder genoemde omstandigheden, zijnde  locatie, het K.I. en de energetische prestaties (waar de eigenaar over beslist), maar net zo goed de gezinssituatie en eventuele invaliditeit van bewoners van een pand. Ook als het om een huurwoning gaat.

Want het is de huurder die de aanvraag moet doen, maar de eigenaar die de korting ontvangt, die hij vervolgens verplicht moet overmaken naar de huurder. Daar lijken huurders slechts zelden van op de hoogte. Terwijl het hun gezinssituatie is - aantal gedomicilieerde kinderen, gezinsleden met invaliditeit of oorlogsslachtoffers - die de mate van vermindering op de onroerende voorheffing zal bepalen.

 

In deze gevallen komt de korting op de onroerende voorheffing die de eigenaar op het huurhuis betaalt, eigenlijk de huurders toe. Het bedrag van die korting hangt af van de hoogte van de voorheffing en kan variëren van 153 tot 457 euro (gemiddeld ca. 200 euro) per jaar per gezin. Liep je als huurder deze tegemoetkoming mis, dan kan de betaling met terugwerkende kracht tot 5 jaar worden afgedwongen, wat al snel kan oplopen tot zo’n 1.000 euro. Alleen moet je hier zelf van op de hoogte zijn. En de vraag durven stellen.

Meer info via https://www.vlaanderen.be/onroerende-voorheffing/verminderingen-onroerende-voorheffing

 

 

Interesse in een woning om te verhuren?

>>> Verken ons aanbod!

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en wij houden je op de hoogte bij nieuwe projecten!